fullkomlig

fullkomlig
• felfri, rätt, oklanderlig, perfekt, fullkomlig, klanderfri, korrekt, prima
• idealisk, fullkomlig, fulländad, mönstergill, perfekt, exemplarisk, förebildlig, föredömlig, ideal

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • fullkomlig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • perfekt — • felfri, rätt, oklanderlig, perfekt, fullkomlig, klanderfri, korrekt, prima • exemplarisk, föredömlig, mönstergill, förebildlig, idealisk, utmärkt • förträfflig, utmärkt, ypperlig, storartad, underbar, suverän, perfekt, mästerlig • idealisk,… …   Svensk synonymlexikon

  • exemplarisk — • förebildlig, mönstergill, föredömlig, exemplarisk, idealisk, utmärkt • idealisk, fullkomlig, fulländad, mönstergill, perfekt, exemplarisk, förebildlig, föredömlig, ideal • exemplarisk, föredömlig, mönstergill, förebildlig, idealisk, utmärkt …   Svensk synonymlexikon

  • felfri — • felfri, rätt, oklanderlig, perfekt, fullkomlig, klanderfri, korrekt, prima • korrekt, rätt, riktig, felfri, regelrätt, regelmässig …   Svensk synonymlexikon

  • förebildlig — • exemplarisk, föredömlig, mönstergill, förebildlig, idealisk, utmärkt • förebildlig, mönstergill, föredömlig, exemplarisk, idealisk, utmärkt • idealisk, fullkomlig, fulländad, mönstergill, perfekt, exemplarisk, förebildlig, föredömlig, ideal …   Svensk synonymlexikon

  • föredömlig — • förebildlig, mönstergill, föredömlig, exemplarisk, idealisk, utmärkt • exemplarisk, föredömlig, mönstergill, förebildlig, idealisk, utmärkt • idealisk, fullkomlig, fulländad, mönstergill, perfekt, exemplarisk, förebildlig, föredömlig, ideal …   Svensk synonymlexikon

  • fulländad — • idealisk, fullkomlig, fulländad, mönstergill, perfekt, exemplarisk, förebildlig, föredömlig, ideal …   Svensk synonymlexikon

  • fullgod — • felfri, rätt, oklanderlig, perfekt, fullkomlig, klanderfri, korrekt, prima • gill, giltig, gällande, laglig, lagenlig …   Svensk synonymlexikon

  • ideal — • förebild, mönster, exempel, föredöme, ideal, idol • idealisk, fullkomlig, fulländad, mönstergill, perfekt, exemplarisk, förebildlig, föredömlig, ideal • ideal, förebild, idealbild, mönster, modell, favorit …   Svensk synonymlexikon

  • idealisk — • förebildlig, mönstergill, föredömlig, exemplarisk, idealisk, utmärkt • exemplarisk, föredömlig, mönstergill, förebildlig, idealisk, utmärkt • idealisk, fullkomlig, fulländad, mönstergill, perfekt, exemplarisk, förebildlig, föredömlig, ideal …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”